11/07/2020 16:47:09
18.4.2020 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 2121 στις 15-4-2020

Διπλό φορολογικό ρίσκο - Άγνωστο αν οι φορολογούμενοι θα καταφέρουν, εν μέσω ύφεσης, να ανταποκριθούν φέτος

Διπλό φορολογικό ρίσκο - Άγνωστο αν οι φορολογούμενοι θα καταφέρουν, εν μέσω ύφεσης, να ανταποκριθούν φέτος - Media

 

Ανοικτή θα είναι από σήμερα έως τις 30 Ιουνίου η εφαρμογή του Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2019. Ωστόσο στο υπουργείο Οικονομικών αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι δυνατόν, ύστερα από οικονομική ασφυξία μηνών, επιχειρήσεις και νοικοκυριά να είναι σε θέση στις αρχές του φθινοπώρου να ανταποκριθούν σε ένα «βουνό» υποχρεώσεων. 
Και αυτό καθώς στους φόρους και τις δόσεις, που έχουν ανασταλεί και τότε θα πρέπει να πληρωθούν, θα προστεθούν: ο φόρος εισοδήματος από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2019, ο ΕΝΦΙΑ και βεβαίως τα τρέχοντα. 


Για τον λόγο αυτόν το υπουργείο επεξεργάζεται, αυτή την περίοδο, σενάρια τουλάχιστον για έκτακτη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο που παγώνουν σε αυτή τη φάση, τα οποία όμως είναι πιθανό να οδηγήσουν και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. 
Ήδη ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: «Θα δούμε πρώτα απ’ όλα πόσο θα κρατήσει η υγειονομική κρίση και μετά τη λήξη της παράτασης οφειλών που τώρα ισχύει θα υπάρχει δυνατότητα ρυθμίσεων οφειλών. Δεν θα καλέσουμε ξαφνικά τον πολίτη να πληρώσει τα πάντα. Θα μπούμε σε μία διαδικασία ρύθμισης οφειλών. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή. Εξαρτάται από το πότε θα ολοκληρωθεί η υγειονομική κρίση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου είναι τα εξής: 
● Έκτακτη ρύθμιση 10 μηνιαίων δόσεων με πολύ χαμηλό επιτόκιο για την αποπληρωμή δόσεων και φόρων που έχουν παγώσει. 
● Επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων, για χρέη και φόρους που προέκυψαν από τον Μάρτιο και μετά. 
● Πληρωμή του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ σε 8 μηνιαίες δόσεις. 

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στο καλοκαίρι, όταν θα έχει φανεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς που προκάλεσε η κρίση του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία. 
Τέλος υπάρχει και το δέλεαρ του «κουρέματος» κατά 25% στις πληττόμενες επιχειρήσεις και ιδιώτες που θα πληρώσουν εμπρόθεσμα φόρους και δόσεις. Όπως όμως και να έχει, η παράταση των προθεσμιών πληρωμής μέχρι τον Αύγουστο θα δημιουργήσει «μαύρη τρύπα» στα δημόσια ταμεία.

Οι συντελεστές
Για φέτος πάντως οι φορολογικοί συντελεστές κυμαίνονται από 22% έως και 45%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, ενώ στο Ε1 υπάρχουν δύο νέοι κωδικοί για όσους έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
Η φορολόγηση των εισοδημάτων θα πραγματοποιηθεί με βάση το πλαίσιο που ίσχυε στο τέλος Δεκεμβρίου 2019. Πιο συγκεκριμένα οι φορολογικοί συντελεστές κυμαίνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος:
● 22% για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
● 29% για το μέρος του εισοδήματος από 20.001 έως και 30.000 ευρώ.
● 37% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ.
● 45% για το μέρος του εισοδήματος που ξεπερνά τα 40.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, το περσινό σύστημα θα ισχύσει και φέτος, ενώ η έκπτωση φόρου κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με το ύψος των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2019.
Για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ύψους ίσου με
● το 10% του ετήσιου εισοδήματος για εισόδημα έως 10.000 ευρώ,
● το 10% για τα πρώτα 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, για εισόδημα μεταξύ 10.001- 30.000 ευρώ και
● 10% για τα πρώτα 10.000 ευρώ, 15% για τα επόμενα 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, για εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ,
αν το ποσό δεν καλύπτεται από τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, τότε το εναπομείναν ποσό φορολογείται με ποσοστό 22%.
Δεδομένων των συνθηκών, μένει να προσδιοριστεί από το υπουργείο Οικονομικών αν θα ισχύσει το υπάρχον πλαίσιο ή θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους για καταβολή του φόρου εισοδήματος σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

Τρόπος υποβολής
Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω Διαδικτύου. Ηλεκτρονικά υποβάλλονται και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, καθώς και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ. 
Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στο τέλος του έτους, εφόσον υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής.

Ειδικές ομάδες
Στο βασικό έντυπο Ε1 και φέτος οι περισσότεροι κωδικοί για τα εισοδήματα, τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί και τα τεκμήρια είναι προσυμπληρωμένοι. Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2019 θα φορολογηθούν με βάση το πλαίσιο που ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, Εκτιμάται ότι, εφόσον δεν υπήρξαν μεταβολές στα εισοδήματα, ο φόρος στα εκκαθαριστικά του 2020 θα είναι σε ανάλογα με τα περσινά επίπεδα. 
Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ για τις παραπάνω μεταβολές.


Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής, δύνανται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. 
Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ εμπρόθεσμα έως 31.12.2020. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/ εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τρεις αλλαγές
Υπάρχουν όμως και τρεις αλλαγές στο φετινό έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, καθώς και δύο μεταβολές στους κανόνες υπολογισμού των φόρων για τα εισοδήματα του 2019.
Ειδικότερα:
1. Καταργήθηκε ο πίνακας 10, ο οποίος βρισκόταν στο κάτω μέρος της τελευταίας σελίδας του εντύπου και στον οποίο οι φορολογούμενοι ανέγραφαν κάθε χρόνο τους αριθμούς ΙΒΑΝ των τραπεζικών τους λογαριασμών, προκειμένου η ΑΑΔΕ να πιστώνει αυτόματα στους λογαριασμούς τους τις επιστροφές φόρου που δικαιούνταν. 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, από φέτος, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης επιστρεπτέο ποσό φόρου και συνεπώς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα με το οποίο συνιστάται και βεβαιώνεται απαίτηση του υπόχρεου και του / της συζύγου / ΜΣΣ για επιστροφή φόρου, θα εμφανίζεται μήνυμα που θα ενημερώνει για την υποχρέωση γνωστοποίησης του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση. 
Η γνωστοποίηση αυτή θα πραγματοποιείται με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης / υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο περιβάλλον TAXISnet.
Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, μέσω υπερσυνδέσμου, θα δίνεται η δυνατότητα στον υπόχρεο να μεταβεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ ο / η σύζυγος / ΜΣΣ στην περίπτωση που με βάση την εκκαθάριση της κοινής τους δήλωσης δικαιούται επιστροφή φόρου, θα εισέλθει στην εφαρμογή αυτήν με τους δικούς του / της κωδικούς πρόσβασης. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού αυτός θα μπορεί να δηλώνεται από δύο το πολύ δικαιούχους.
2. Τα ποσά των διδάκτρων που κατέβαλαν το 2019 οι φορολογούμενοι σε ιδιωτικά σχολεία θα είναι φέτος αναρτημένα σε πληροφοριακό πίνακα που θα εμφανίζει η Φορολογική Διοίκηση κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του σχετικού κωδικού 769 του πίνακα 5. Δηλαδή οι φορολογούμενοι θα δουν τα ποσά των διδάκτρων που πλήρωσαν έτοιμα για συμπλήρωση, καθώς η ΑΑΔΕ έχει λάβει σε ηλεκτρονικό αρχείο τα σχετικά στοιχεία από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων και θα τα έχει αναρτημένα για κάθε φορολογούμενο στο έντυπο της φετινής φορολογικής δήλωσης.
3. Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που διαχειρίζεται και χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και οι οποίες αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας τους δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος. 
Ομοίως δεν εντάσσονται σε καμία κατηγορία εισοδήματος οι προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη και ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων, όπως το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής το οποίο καταβάλλεται σε ανασφάλιστους υπερήλικες, η εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών, η Κάρτα Μετακίνησης Πολυτέκνων κ.λπ., καθώς και το επίδομα στέγασης. 
Ως εκ τούτου όλα αυτά τα ποσά απαλλάσσονται φέτος όχι μόνο από τον φόρο εισοδήματος αλλά και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα, εφόσον δεν θεωρούνται πλέον εισοδήματα, παύουν να προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα των αναπήρων και των λοιπών δικαιούχων.
Το αποτέλεσμα θα είναι πολλοί από τους φορολογούμενους αυτούς, λόγω απότομης μείωσης των ετησίων οικογενειακών φορολογητέων εισοδημάτων τους, να πληρούν πλέον τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για την απαλλαγή τους από τον ΕΝΦΙΑ και για την είσπραξη διαφόρων άλλων κοινωνικών παροχών, όπως τα επιδόματα τέκνων, το επίδομα στέγασης κ.λπ. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να αναγράφονται από τους φορολογούμενους στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1.
4. Οι πολύτεκνοι (οι βαρυνόμενοι με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα) απαλλάσσονται από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα εξαθέσια Ι.Χ. αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών που κατέχουν. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα. 
Η απαλλαγή θα χορηγείται στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των έξι και άνω θέσεων και με βάση τα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται στον Πίνακα 8.1 του εντύπου Ε1.

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.