06/06/2020 02:22:57
9.12.2019 / ΥΠΑΤΙΑ ΚΟΚΚΙΝAΚΗ
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 2102 στις 05-12-2019

Νέο πλαίσιο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Νέο πλαίσιο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Media

 

Τι προβλέπει ο νέος νόμος και τα «μυστικά» του θεσμού

Δημοσιεύτηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος για τη διαμεσολάβηση ύστερα από την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για αστικές και εμπορικές υποθέσεις από την Ολομέλεια της Βουλής. Η Ν.Δ., ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛΛ τάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου, ενώ το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25 τάχθηκαν κατά.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας μίλησε για ένα νομοσχέδιο που συνιστά μια ανάγκη για την σημερινή πραγματικότητα και τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή εξελιγμένη χώρα που δεν έχει υιοθετήσει τον θεσμό της διαμεσολάβησης ως βασική διαδικασία αξιόπιστης εναλλακτικής και πρόσθετης μεθόδου επίλυσης διαφορών χωρίς την καταφυγή στη Δικαιοσύνη.

«Δέχομαι την κριτική της αντιπολίτευσης, αλλά όχι τουλάχιστον επί ζητημάτων τα οποία βρίσκονται μακριά από την πραγματικότητα. Διότι η πραγματικότητα είναι μία, αδιάψευστη και ουδείς μπορεί να ξεφύγει από αυτή. Κι όσο πιο εύκολα την δούμε, τόσο περισσότερο θα βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία» επισήμανε ο κ. Τσιάρας.

Πώς λειτουργεί

Η ιδέα της διαμεσολάβησης ως τρόπου επίλυσης αστικών και εμπορικών υποθέσεων υπάρχει εδώ και αιώνες, καθώς οι ανθρώπινες κοινωνίες αρκετά συχνά προσέφευγαν σε αυτή για την επίλυση των προβλημάτων τους. Ουσιαστικά θα μεταφέρει σε γραφεία δικηγόρων ή διαπιστευμένων από το υπουργείο Δικαιοσύνης διαμεσολαβητών αστικές και εμπορικές υποθέσεις αντί για τις δικαστικές αίθουσες, διευκολύνοντας τα εμπλεκόμενα άτομα.

Οι ρίζες της διαμεσολάβησης δεν μπορούν να αποδοθούν σε έναν λαό ή πολιτισμό, επειδή είναι τέτοια η φύση της. Πάντως, στην Ελλάδα εφαρμόζεται εδώ και αιώνες με διαφορετικούς τρόπους, ενώ αρκετές κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να τη θεσμοθετήσουν από το 1995.

Η συνήθης διαδικασία της διαμεσολάβησης ξεκινά με μια συνάντηση του διαμεσολαβητή με τους εμπλεκόμενους των υποθέσεων, οι οποίοι παρουσιάζουν τις απόψεις τους για τη μεταξύ τους διαφορά. Στη συνέχεια ακολουθούν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον διαμεσολαβητή προκειμένου να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να τους βοηθήσει στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις. Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό της διαμεσολάβησης, το οποίο περιλαμβάνει τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η νομοθεσία για τη διαμεσολάβηση ρυθμίζει τη λειτουργία της κινούμενη στους ακόλουθους άξονες:

1. Θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος εφαρμογής της διαμεσολάβησης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών σε αυτό και να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο φιλικής επίλυσης των αστικών και εμπορικών διαφορών.

2. Θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων για την κατανόηση του πεδίου εφαρμογής της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης, και του τρόπου προσφυγής σε αυτήν, τη διαδικασία εφαρμογής της και την εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση – σε αντιδιαστολή με τη δικαστική μεσολάβηση και τη διαιτησία.

3. Υπαγωγή συγκεκριμένων ιδιωτικών διαφορών στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, με ταυτόχρονη πρόβλεψη σαφών δικονομικών κυρώσεων σε περίπτωση απευθείας προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη.

4. Διασφάλιση των μερών που επιλέγουν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση ότι δεν θα απολέσουν το δικαίωμά τους να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες λόγω επέλευσης της παραγραφής ή λήξεως των αποσβεστικών προθεσμιών κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.

5. Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξέτασης των διαμεσολαβητών με την διεύρυνση της δυνατότητας οργάνωσης εκπαιδευτικών κέντρων από φορείς κατάρτισης.

Οι υποθέσεις

Οι αστικές και εμπορικές διαφορές που υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης είναι οι εξής:

● Οι οικογενειακές διαφορές εκτός από διαζύγιο, ακύρωση γάμου, αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου, καθώς και εκείνες που αφορούν την προσβολή πατρότητας είτε μητρότητας κ.α.

● Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

● Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και ισχύει ρήτρα διαμεσολάβησης.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφυγή των μερών στη δικαστική μεσολάβηση δεν απαλλάσσει τα μέρη από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Οι αμοιβές

Στη διαδικασία διαμεσολάβησης οι εμπλεκόμενοι παρίστανται με τους δικηγόρους τους. Ωστόσο σε υποθέσεις καταναλωτικών διαφορών και μικροδιαφορών επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράστασή τους. Στη διαδικασία μπορεί να συμμετέχει και τρίτο πρόσωπο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο σε συμφωνία με τους εμπλεκόμενους και τον διαμεσολαβητή.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, για τη συμμετοχή κάθε δικηγόρου των εμπλεκομένων εκδίδεται γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών ποσού αξίας 60 ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, 100 ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου και 150 ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμοστούν με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης.

Οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή του δικηγόρου κάθε μέρους συμφωνείται ελεύθερα. Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τους εμπλεκόμενους ή από τρίτο πρόσωπο της κοινής τους επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων διαμεσολάβησης. Ο διαμεσολαβητής είναι ένας, εκτός αν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση συμφωνήσουν εγγράφως ότι οι διαμεσολαβητές θα είναι περισσότεροι. Ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης καθορίζονται από το διαμεσολαβητή σε συμφωνία με τους εμπλεκόμενους.

Πώς να γίνετε διαμεσολαβητές

H εκπαίδευση των διαμεσολαβητών γίνεται από φορείς κατάρτισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η διαπίστευση των εκπαιδευθέντων διαμεσολαβητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τη θεωρητική αντίληψη στην οποία στηρίζεται η διαμεσολάβηση και το βιωματικό πρακτικό υπόβαθρο που έχουν ανάγκη προκειμένου να επιτύχουν στις εξετάσεις.

Ήδη σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης και λειτουργούν τέσσερις φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών, το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς, το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «Προμηθέας», το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το ερώτημά τους στο diamesolavisi@justice.gov.gr ή να απευθυνθούν στους αρμόδιους φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών.

 

ΣΧΟΛΙΑ

Το "Π" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.