search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.07.2024 22:44
MENU CLOSE

Σε πλήρη εφαρμογή ο νέος πτωχευτικός κώδικας από την 1η Ιουνίου – Τι αλλάζει (Video)

30.05.2021 13:51
Calculator_new

Την προσεχή Τρίτη 1 Ιουνίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο πτωχευτικός κώδικας όποιος προβλέπει για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είτε ρύθμιση είτε πτώχευση.

Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών και επομένως μπορεί να κηρύσσεται σε πτώχευση, όταν δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους φορείς κύριας ασφάλισης ή πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Καταχωρείται εφεξής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας κάθε δημοσίευση ή δημοσιοποίηση αποφάσεων και πράξεων που αφορούν στην πτώχευση. Στο μητρώο αυτό γίνονται και οι αναγγελίες των απαιτήσεων των πιστωτών κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Στην πτωχευτική περιουσία ανήκει πλέον και το μέρος του ετησίου εισοδήματος που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη. Συνοφειλέτης και εγγυητής συνεχίζουν και μετά την πτώχευση να ευθύνονται έναντι του πιστωτή, ανεξαρτήτως τυχόν απαλλαγής του πρωτοφειλέτη.

Η κήρυξη της πτώχευσης προκαλεί την αυτόματη και αζήμια λύση όλων των εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη την εξηκοστή ημέρα από την κήρυξη της πτώχευσης, εκτός αν εισάγεται η υποχρέωση του συνδίκου να συνάπτει συμβάσεις, εφόσον αυτές συνδέονται με τις τρέχουσες εργασίες της πτώχευσης.

Εξαιρούνται από τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ανάκλησης οι οικειοθελείς παραχωρήσεις ακινήτων προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Ορίζεται ρητά ότι δεν αποτελούν καταδολιευτικές πράξεις και δεν ανακαλούνται οι δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζόμενων. Η προθεσμία για την αναγγελία απαίτησης πιστωτή επιμηκύνεται σε τρεις μήνες από τη δημοσιοποίηση της κήρυξης σε πτώχευση αντί του ενός μήνα που ίσχυε στον προηγούμενο νόμο.

Προστασία πρώτης κατοικίας

Η προστασία της πρώτης κατοικίας τίθεται στο επίκεντρο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα με τη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Ο φορέας αυτός θα αποκτά την πρώτη κατοικία των ευάλωτων οφειλετών που θα πτωχεύουν, αφού θεσπίζεται υποχρέωση απόκτησής της στον πλειστηριασμό. Στη συνέχεια, θα υποχρεούται να τους την επαναμισθώνει για 12 έτη με μίσθωμα που θα επιδοτείται υπό προϋποθέσεις. Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου από τον οφειλέτη.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν ενεργοποιείται μόνο όταν οι πιστωτές προβούν σε ενέργειες ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη, με στόχο την αποτροπή της έξωσης, αλλά και σε προγενέστερο στάδιο με στόχο τη στήριξη των οφειλετών. Συγκεκριμένα, συνεπάγεται και μηνιαία κρατική επιδότηση των δανείων πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών σε ύψος 70 έως 210 ευρώ για 5 έτη, καθώς και την επιδότηση δανείων πρώτης κατοικίας οφειλετών που έχουν λάβει επιχειρηματικά δάνεια με εγγύηση την πρώτη κατοικία τους.

Απαλλαγή από τα χρέη και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Η διάθεση να δοθεί στον οφειλέτη η δυνατότητα να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα αποτυπώνεται στις διατάξεις σχετικά με τη διαγραφή των χρεών και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Η απαλλαγή από τα χρέη και η παροχή δεύτερης ευκαιρίας στον οφειλέτη διατρέχουν τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, όπως άλλωστε γίνεται σαφές από την ονομασία του νόμου. Η διάθεση να δοθεί στον οφειλέτη η δυνατότητα να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ύστερα από εύλογο χρονικό διάστημα από την πτώχευση αποτυπώνεται σε διάφορα σημεία του νόμου που αφορούν τη διαγραφή των χρεών και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του οφειλέτη.

Η απαλλαγή από τα χρέη επέρχεται μέσα σε τρία έτη από την πτώχευση, εκτός αν προβληθούν ενστάσεις για δόλια πτώχευση ή απόκρυψη στοιχείων από τους δανειστές. Η απαλλαγή μπορεί να επέλθει και σε ένα έτος αν ο οφειλέτης έχει απωλέσει ακίνητη περιουσία ή σημαντικό τμήμα της περιουσίας του. Τα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου απαλλάσσονται εντός τριών ετών από την αίτηση ή δύο ετών από την κήρυξη της πτώχευσης. Η ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας συνεπάγεται τη διαγραφή του υπολοίπου των χρεών, η οποία καλύπτει και τους κληρονόμους.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο οφειλέτης που πτωχεύει δεν χάνει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός του, καθώς τρία χρόνια μετά την κήρυξη της πτώχευσης μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά και να πάρει στεγαστικό δάνειο.

Διαχειριστές Αφερεγγυότητας

Ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας μπορεί να διοριστεί όχι μόνο φυσικό πρόσωπο, αλλά και νομικό πρόσωπο, ήτοι δικηγορική, ελεγκτική ή συμβουλευτική εταιρεία

Ο ρόλος των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας ενισχύεται σε σχέση με τον προηγούμενο κώδικα με βασικότερη αλλαγή τη διεύρυνση των προσώπων που δύνανται να αποκτήσουν τον τίτλο και να ασκήσουν τις αρμοδιότητες του συνδίκου πτωχεύσεως και του ειδικού εντολοδόχου. Πλέον, προβλέπεται ότι ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας μπορεί να διοριστεί όχι μόνο φυσικό πρόσωπο, αλλά και νομικό πρόσωπο, ήτοι δικηγορική, ελεγκτική ή συμβουλευτική εταιρεία, εφόσον απασχολεί τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η μεταφορά αρμοδιότητας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Οικονομικών για τη σύσταση, συγκρότηση και τον καθορισμό των λεπτομερειών λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, καθώς και της Επιτροπής Εξετάσεων για την απόκτηση της πιστοποίησης του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.

Εκκρεμείς αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο 3869/2010

Το πεδίο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, εφόσον ρυθμίζει πλέον ρητά το σύνολο του ιδιωτικού χρέους, συμπίπτει για ορισμένους οφειλέτες με το νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι οφειλέτες που έχουν ήδη κάνει αίτηση για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010 μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία του νέου κώδικα, εφόσον παραιτηθούν από την προηγούμενη αίτησή τους.

Εάν, όμως, επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαδικασία ένταξης στον νόμο 3869/2010 και να μη χάσουν το δικαίωμα στην εκδίκαση της αίτησής τους, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους. Αυτό προβλέπεται από το νόμο 4545/2020, ο οποίος έχει ως στόχο την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου 3869/2010, οι οποίες είναι άνω των 40.000 αιτήσεων και ορισμένες από αυτές έχουν προσδιορισθεί για το 2027.

Συγκεκριμένα, επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση επαναπροσδιορισμού πρέπει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη προθεσμία ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτηση ρύθμισης οφειλής με βάση το νόμο 3869/2010. Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού ξεκινούν την 1η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν καταληκτική ημερομηνία:

Για κατάθεση της αίτησης υπαγωγής μέχρι και τις 31/12/2014, έως τις 15/1/2021.
Για κατάθεση 1/1/2015-30/6/2015, έως τις 31/1/2021.
Για κατάθεση 1/7/2015-31/12/2015, έως τις 15/2/2021.
Για κατάθεση 1/1/2016-30/6/2016, έως τις 28/2/2021.
Για κατάθεση 1/7/2016-31/12/2016, έως τις 15/3/2021.
Για κατάθεση 1/1/2017-30/6/2017, έως τις 31/3/2021.
Για κατάθεση 1/7/2017-31/12/2017, έως τις 15/4/2021.
Για κατάθεση 1/1/2018-30/6/2018, έως τις 30/4/2021.
Για κατάθεση 1/7/2018-31/12/2018, έως τις 15/5/2021.
Για κατάθεση από 1/1/2019 και μετά, έως τις 31/5/2021.
Για υποθέσεις οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, έχουν αναβληθεί για μετά τις 15/6/2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται έως τις 30/6/2021.
Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις που ματαιώνονται και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά τις 15/6/2021.

Ειδήσεις σήμερα

Τον συνέλαβαν μετά από καταδίωξη για μία κλοπή και προέκυψαν άλλες δύο

Κώστας Τσουρός: Αινιγματική απάντηση για τις φήμες που τον θέλουν να μετακομίζει στο MEGA (Video)

Νικητής Eurovision: Έκανα το τεστ γιατί ένιωσα προσβεβλημένος (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.07.2024 22:42